top of page

Политика за поверителност

В сила от: 30.01.2019г Тази политика обяснява как ние "Соло Кепитъл" ЕООД събираме и споделяме вашите лични данни в нашия уебсайт. Периодично ще преглеждаме тази политика, за да се уверим, че е актуална. Ако направим промени, ще публикуваме последната версия тук.

1. Какво са личните данни? Личните данни са информация, която пряко или косвено ви идентифицира като физическо лице или юридическо лице. Косвено означава, че с разумни усилия или заедно с допълнителна информация, до която имаме достъп, се дава възможност за идентификация на дадено лице. Личната информация не включва информация, която е анонимна или обобщена, така че тя вече не може да бъде използвана или да се идентифицира конкретно физическо лице.

2. Какви данни събираме и използваме? За да изпълним целите, посочени в настоящата Политика, ще обработваме следните категории лични данни: (1) вашето име и фамилия; (2) електронна поща; (3) пребиваване; (4) дата на раждане; (5) Вашият IP адрес, (6) име на фирмата (организация), (7) ИН номер, (8) телефонен номер от който сте се съгласили с условията и мнение за продуктите. Изброените категории лични данни са само онези, които ни предоставяте при попълване на запитването чрез нашата форма за контакт.

3. Обработка на лични данни на деца: "Соло Кепитъл" ЕООД не събира и не обработва лични данни на деца под 18 години, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че личните данни на детето са били събрани случайно, ще изтрием съответните данни своевременно.

4. Обработка на специални категории лични данни („чувствителни“ данни): "Соло Кепитъл" ЕООД не обработва така наречените „специални категории лични данни“.

5. Как използваме вашите лични данни? Ние, "Соло Кепитъл" ЕООД, ще използваме вашите лични данни само когато е необходимо, за да достави поисканите от вас услуги, когато е необходимо да упражнявате или спазвате законови права или задължения. Ние, "Соло Кепитъл" ЕООД, само под вашето изрично съгласие ще обработваме вашите лични данни за маркетингови цели.

6. При какви обстоятелства споделяме вашата информация с трети страни? Ние споделяме личната информация на клиентите само както е описано по-долу (1) Сделки, включващи трети страни: Когато е необходимо, ние ангажираме други компании и физически лица /като например компании, които поддържат нашите страници и счетоводители за данъчни и счетоводни цели/, за да изпълняват от наше име определени задачи, които допълват нашите услуги. Тези компании не могат да използват вашите лични данни за каквито и да било други цели, по-специално нито за техните цели, нито за целите на трети страни. Външните доставчици на услуги на "Соло Кепитъл" ЕООД са задължени по договор да спазват поверителността на вашите лични данни. (2) Публични органи: Ще разкрием личните ви данни пред публичните органи, когато това се изисква от закона. (3) Нашите доставчици: Ние не изпращаме или продаваме вашите лични данни с/на други компании, които са наши доставчици. Компаниите, чиито услуги ще намерите чрез "Соло Кепитъл" ЕООД (превозвачи или хотели) ще събират вашите данни в съответствие с техните собствени правила. Не можем да бъдем ангажирани със защитата на личните данни, осъществявана от тях.

7. Сигурност на вашите данни: Запазването на вашите лични данни е най-големият ни приоритет. Ние използваме търговски разумни физически, управленски и технически предпазни мерки, за да запазим целостта и сигурността на вашата лична информация и да приложим вашите настройки за поверителност. Ние прилагаме съответното ниво на защита, за да предотвратим събирането на данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до тях. Достъпът до вашите лични данни е позволен само на тези служители и доставчици на услуги при необходимост да се знае за необходимостта от информация за бизнес цели или които се нуждаят от нея. Вашите данни ще бъдат обработвани само от доставчици, които предоставят подходящи договорни гаранции за информацията, която обработват.

8. Какви са вашите законни права? Като субект на данни вие имате конкретни законови права, свързани с личните данни, които събираме от вас. Можете да се свържете с нас, за да упражним правото си на:  ✓ достъп до лична информация,  ✓ поискайте от нас да направим корекции на вашата лична информация, която сте съхранявали при нас,  ✓ да възразите срещу всяка форма на обработка,  ✓ изтрийте такава лична информация,  ✓ изнасяне на такава лична информация в преносимо копие Ако имате нерешени проблеми, имате право да подадете жалба до орган за защита на данните. 9. Съхранение на личната ви информация: По принцип ние ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили, за да отговорим на вашите запитвания. Ние съхраняваме историята на вашите покупки избор на нашия сайт за период от 3 (три) години.

10. Промени в настоящата политика Имаме право да променяме нашите практики за защита на данните и да актуализираме и изменяме тази политика по всяко време. Ако променим нашите политики и процедури за поверителност, ние ще публикуваме тези промени в Услугата, за да ви информираме. Поради тази причина ви каним редовно да се консултирате с нашата политика. 11. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас? Администратор на лични данни е: "Соло Кепитъл" ЕООД, ЕИК 123754601, седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 170, ет.2, офис 10, Управител: Тихомир Тодоров. Моля, изпратете вашите запитвания за защита на данните и всички искания във връзка с упражняване на вашите законни права на следните адреси. solocapital@solocapital.bg, както и на следния адрес: гр.Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 170, ет.2, офис 10

bottom of page